NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ ĐỘNG VẬT

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT :

Tôm thường được biết đến như là “Gián biển” vì tính ăn tạp của chúng, tức là chúng ăn rác của biển. Như gián nuôi dưỡng đất vậy… hãy suy nghĩ tốt về chúng, lần sau mỗi khi bạn ăn tôm nhé 😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *