NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ MỌI NGƯỜI CHƯA BIẾT VỀ HỢP ĐỒNG WORLD CUP 2022


  • Indonesia bỏ ra 934 tỷ để người dân được xem 56 trận free, còn lại muốn xem phải đóng 120k/trận.
  • Philippines bỏ ra 831 tỷ nhưng mà người dân hỏng được xem World Cup free, muốn xem trận nào thì đóng tiền trận đó.
  • Singapore bỏ ra 415 tỷ, người dân được xem 9 trận free, còn lại muốn xem phải đóng 2 triệu/trận.
  • Việt Nam bỏ ra 334 tỷ và người dân được xem free đủ 64 trận đấu.
  • Ở đâu đó, anh bạn Thái Dúi vẫn chưa chốt được bản quyền.

Mặc cả chắc phải tầm cỡ mẹ tôi đi chợ luôn chứ không phải đùa, VTV đỉnh thật đấy! 🤣


Nguồn: Battlecry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *