Nhiều nghề lâu đời không còn tồn tại, chúng có nguồn gốc sâu xa trong chiều dài

Nhiều nghề lâu đời không còn tồn tại, chúng có nguồn gốc sâu xa trong chiều dài

Nhiều nghề lâu đời không còn tồn tại, chúng có nguồn gốc sâu xa trong chiều dài lịch sử và một nghề có thể liên quan tới nhiều nghề khác nhau. Thậm chí một số nghề mà các nhà sử học không coi là chính thống, những công việc thú vị để phù hợp với nhu cầu thời đại đã cho ra những câu chuyện thú vị mãi về sau.
Trước khi đồng hồ báo thức ra đời, mọi người vẫn phải đi làm đúng giờ. ”knocker-up”, hay được gọi là ”knocker-upper” là một nghề ở Anh và Ireland, bắt đầu trong suốt và kéo dài sau Cách mạng Công nghiệp và ít nhất là vào cuối những năm 1920.
Knocker-upper là người được thuê đi từ nhà này sang nhà khác vào sáng sớm và đánh thức công nhân, nhân viên văn phòng bằng cách gõ vào cửa sổ… MoreLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *