Nhị nguyệt tam vương

Nước Anh đã có thủ tướng mới, ông Rishi Sunak, lãnh đạo Đảng Bảo thủ, đã thay thế bà Maria Elizabeth Truss nắm quyền lãnh đạo nước Anh. Ông Sunak là người gốc Ấn Độ và là người da màu đầu tiên nắm giữ chức vụ Thủ tướng của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Trước đó Sunak đã tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ với bà Truss để tìm ra người kế nghiệm ông Boris Johnson nhưng thất bại và bà Truss đã trở thành Thủ tướng từ ngày 6 tháng 9 đến 25 tháng 10 năm 2022.

Vậy là từ tháng 9 năm 2022 đến này nước Anh đã thay 2 thủ tướng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *