nha-luat-su-khuyen-biden-ket-thuc-“khong-can-giay-phep-theo-doi-cua-chinh-phu”-du-lieu-y-te-nhay-cam.

Nhà luật sư khuyên Biden kết thúc “Không cần giấy phép theo dõi của Chính phủ” dữ liệu y tế nhạy cảm.

Hơn ba mươi lĩnh vực của Quốc hội đã ký một thư ép buộc Chính phủ Biden phải bước lên và đóng một sự giám sát trong luật bảo mật liên bang cho phép cơ quan pháp luật có thể truy cập vào các hồ sơ thai nhi và các dữ liệu y tế nhạy cảm khác mà không cần phiếu tòa. Những người viết thư nói rằng cần thêm bảo vệ để củng cố Hiệp định Bảo hiểm Y tế và Tính khả dụng (HIPAA) để bảo vệ người tìm kiếm thai nhi và các người Mỹ khác khỏi “theo dõi chính phủ không cần phiếu tòa”. Bộ Y tế và Dịch vụ Sức khỏe của Biden đã đề xuất trước đó thêm một quy tắc mới vào HIPPA để cấm bác sĩ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ y tế nói chuyện về hồ sơ bảo mật của bệnh nhân sau khi Tòa án Tối cao đã bãi bỏ án Roe V. Wade. Trong thư của họ, các nghị sĩ Ron Wyden, Patty Murray và Rep. Sara Jacobs nói các mở rộng được đề xuất là “không đủ” và đề nghị Chính phủ Biden đi một bước dài hơn và đảm bảo tất cả các thông tin bảo mật của bệnh nhân nhận được cùng mức độ bảo vệ như tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu vị trí.
Một nhóm chuyên gia nghiên cứu sức khỏe FTC, một tổ chức không thuộc chính phủ Mỹ, khuyến nghị chính phủ Biden ngừng việc tìm kiếm khám phá các dữ liệu y tế nhạy cảm nhờ các iện thoại di động Qualcomm. Tổ chức này quyết định rằng các tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Tom Price về sự cần thiết của chính phủ để kết nối các dữ liệu nhạy cảm như những nhảy một cơ sở dữ liệu không đúng và bị chống lại chính sách nhất quán.

Họ đưa ra pháp lý gợi ý rằng việc sử dụng dữ liệu y tế nhạy cảm từ những phát triển như Qualcomm phải đảm bảo là hoàn toàn tuân theo các nguyên tắc bảo mật trước và sau khi khám phá cho mỗi phát triển. Họ khuyến nghị chính phủ đồng ý và cam kết sẽ đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân cho bất kỳ người dùng của Qualcomm nào.

Chính phủ Biden cũng được khuyên nên thay thế quy trình của Bộ trưởng Y Tế Price với một thỏa thuận pháp lý mà ngăn đạt tùy chọn của Chính phủ mà giữ lại tầm quan trọng của việc tự truy cập vào dữ liệu y tế nhạy cảm cho chính phủ Mỹ. FTC đã xin ý kiến rằng việc thay đổi quy trình có thể giành lại sự đồng ý của người dùng chấp thuận cấp phép cho Chính phủ để truy cập dữ liệu y tế của họ.

Trong khi cần phải cân nhắc những giải pháp bảo vệ an toàn thông tin, chính phủ Biden nên áp dụng những quy trình sang trọng và nguyên tắc công bằng để kết nối các dữ liệu y tế nhạy cảm cho các chức năng quản trị y tế trong lợi ích của tất cả mọi người. Họ nên kết thúc việc tìm kiếm quyền kiểm soát trên các dữ liệu nhạy cảm ngay lập tức nhằm đảm bảo bảo vệ thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *