“Người Nhật tốn thời gian làm một thanh kiếm hoàn hảo trong khi thiên hạ lại đi chế súng” 


Bức ảnh thể hiện quan điểm sai và lỗi thời về mặt trận TBD. Theo đó thiên hạ nhìn vào Yamato và Musashi và cho rằng người Nhật chỉ mê thiết giáp hạm. Thực tế rất khác:

  • Trong thời gian 1941 đến cuối ww2 người Nhật chỉ hoàn chỉnh 2 thiết giáp hạm. Trong khi đó “thiên hạ” trong ảnh ví dụ như Mỹ thì cho ra lò 10 chiếc còn Anh thì 5 chiếc.
  • Ngay trong 1941, người Nhật hoàn thành 1 tàu thiết giáp hạm (Musashi) trong khi 6 con tàu sân bay các loại được ra lò. Kết ww2, Nhật hoàn thành 2 thiết giáp hạm và 17 tàu sân bay
  • vào thời điểm đầu ww2 (cứ tạm tính mốc TCC) thì hạm đội tsb của Nhật tự nhận hạng nhì thì thiên hạ chả ai dám vỗ ngực đòi làm hạng nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *