“Người mình muốn thì gọi là quan tâm, không phải người mình muốn thì gọi là làm phiền”

Hôm nay tôi đang làm việc thì nhận được 1 tin nhắn: “Cậu đang làm việc à?”. Tôi đã thấy nhưng không trả lời, tắt mạng và tiếp tục công việc.

Cậu ấy cũng hay hỏi thăm tôi, bày tỏ sự quan tâm các thứ nhưng tôi không thấy cảm động.

Nếu là người tôi muốn thì sao nhỉ? Tôi sẽ lập tức dừng công việc lại một chút và dành thời gian trả lời. Không chỉ trả lời mà tôi còn sẽ kể thêm về buổi sáng nay diễn ra như thế nào,…

Tôi sẽ hồi hộp đợi từng tin nhắn của cậu ấy. Tôi sẽ mỉm cười khi nhận được lời quan tâm, sẽ giả vờ giả vịt một chút nữa để cậu ấy để ý tôi hơn,…

Tình cảm đúng là thứ khó đoán. Đôi lúc thật sự rất cần sự quan tâm nhưng phải là sự quan tâm từ người mình muốn mới gọi là “quan tâm”, còn người khác thì chỉ được gọi là “làm phiền”.

Tất nhiên rất biết ơn những ai quan tâm, hỏi han mình nhưng không phải “người ấy” thì vẫn sẽ thấy trống rỗng vô cùng. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được. Nếu không phải người mình muốn thì sẽ không thật sự thấy hạnh phúc.

Hôm nay của bạn thế nào? Đã nhận được tin nhắn từ “người ấy” chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *