nguoi-dai-dien-cua-luat-phap-cua-new-york-su-dung-ai-de-viet-luat-nha-o-ma-khong-giup-duoc-nhieu-cho-nguoi-thue-nha.

Người đại diện của Luật pháp của New York sử dụng AI để viết Luật nhà ở mà không giúp được nhiều cho người thuê nhà.

Có thể nghiên cứu và viết một đoạn luật bằng AI không? Có, nhưng không tốt. Có nên sử dụng AI để viết một đoạn luật về một vấn đề ảnh hưởng đến hàng triệu người thuê nhà ở thành phố dân số cao nhất ở Mỹ không? Không, chắc chắn không.

Mặc dù điều đó không ngăn chặn một nhà luật sư từ New York cố gắng thử nó ra, sau đó đặt một đoạn luật yếu ớt, không hiệu quả trên danh sách. Theo điều đầu tiên được ghi nhận bởi City & State vào tuần này, Đạo luật 6896 của đại biểu Clyde Vanel sẽ yêu cầu chủ nhà để cung cấp cho người thuê một bản sao của hợp đồng thuê nhà khi được yêu cầu. Đây là một trường hợp nhỏ, mặc dù có giá trị cho người thuê nhà ở New York thường bị lừa bởi hoạt động phức tạp của cả các chủ nhà cá nhân và tổ chức.

Tài liệu đó chỉ là vài đoạn văn ngắn. Không có gì đặc biệt đến tài liệu này ngoại trừ ngôn ngữ khô khan và sự nộp lời của chủ nhà để hạn chế số lần yêu cầu chỉ là hai lần một năm.

Văn phòng của Vanel đã thực hiện một thí nghiệm. Theo nhiều báo cáo, văn phòng của Vanel sử dụng Auto-GPT, một loại AI “đại lý”. Hệ thống này thực sự là một số phiên bản của ChatGPT làm việc cùng nhau để hoàn thành một nhiệm vụ toàn diện. Vanel là chủ tịch của Ủy ban phụ trách Internet và công nghệ mới, và đại diện luật sư của ông Tyler Fritzhand cho biết họ đã đưa ra nhiệm vụ cho Auto-GPT để nghiên cứu luật New York, tìm ra một khoảng trống trong luật, sau đó viết cả đạo luật và bản giải thích lý luận của luật. Tất cả những gì văn phòng phải làm là nhập lệnh, đặt ra các tham số và để nó chạy.
Kể từ khi chính quyền của New York đang đề xuất một luật mới để giúp bảo vệ quyền lợi của người thuê nhà, nhiều gặp phải những câu hỏi về việc các nhà lập pháp của thành phố đang sử dụng hệ thống AI để viết Luật.

Một thống đốc đại diện luật pháp khẳng định rằng tất cả Luật mà dựa trên hệ thống AI đều được người dân công nhận và lâu dài cũng có thể giúp bảo vệ cho người thuê nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia luật cũng chỉ ra rằng việc sử dụng AI để thiết kế Luật nhà ở có thể cải thiện khả năng quyết định của các bên liên quan nhưng thực tế là sử dụng hệ thống AI không có nhiều ích lợi cho người thuê nhà.

Một trong các vấn đề là hệ thống AI không thể hiểu được tình trạng hoặc hoàn cảnh đặc biệt của từng người dân trong việc thuê nhà. Bởi vì hệ thống AI chỉ cơ sở dữ liệu và thu thập các dữ liệu đã được lưu trữ trước đó, do đó có thể không thể xử lí các tình huống đặc biệt hoặc khó khăn mà nhiều người bị ảnh hưởng khi thuê nhà.

Vì thế, sử dụng hệ thống AI để thiết kế Luật nhà ở có thể là một cách để cải thiện khả năng quyết định của người dân, tuy nhiên, không có nhiều ích lợi trực tiếp cho người thuê nhà. Do đó, nếu tụi chúng muốn giải quyết sự bất đắc dĩ của người thuê nhà, cần có việc làm khác cùng với việc sử dụng AI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *