Người con gái đó giờ đã chẳng còn nữa, nhưng cô ấy đã từng là của tôi… 

Cô ấy không hoàn hảo, nhưng cô ấy đã rất cố gắng.
Cô ấy bảo cô ấy ổn, nhưng thật ra chỉ là lời nói dối.
Cô ấy luôn luôn tự làm khổ chính mình.
Bản thân tan vỡ đến chẳng còn gì, nhưng lại chẳng bao giờ yêu cầu bất kì sự giúp đỡ nào cả.
Cô ấy là một mớ hỗn độn, nhưng lại rất tốt bụng.
Gần như lúc nào cô ấy cũng đều cô đơn.
Tất cả những điều đó hòa trộn lại.
Làm cho cô ấy trở thành một miếng bánh ngọt ngào xinh đẹp.
Người con gái đó giờ đã chẳng còn nữa, nhưng cô ấy đã từng là của tôi…

She’s imperfect, but she tries
She is good, but she lies
She is hard on herself
She is broken and won’t ask for help
She is messy, but she’s kind
She is lonely most of the time
She is all of this mixed up
And baked in a beautiful pie
She is gone, but she used to be mine.
Source: She used to be mine

Nguồn: Truyện ngôn tình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *