nhung-nguoi-da-chap-hanh-xong-hinh-phat-tu-thuong-gap-kho-khan-trong-viec-tiep-can-nguon-von-vay-de-giai-quyet-van-de-tim-viec-lam.

Những người đã chấp hành xong hình phạt tù thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để giải quyết vấn đề tìm việc làm.

Vào ngày 28/6, Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã hợp tác với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Trại giam Bình Điền đổ chức Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 180 phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù.

Người chấp hành xong hình phạt tù gặp khó trong tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm  - Ảnh 1.

180 phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù tại Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên Huế) được ư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. Ảnh: Thảo Vy.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 – 2025, qua đó tạo điều kiện cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù tiếp cận các thông tin nghề nghiệp, việc làm nhằm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng đồng.

Tại Hội nghị, 180 phạm nhân sắp mãn hạn tù đã được nghe đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tư vấn các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nguHội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyên văng, đổng thời trao đổi, giải đáp thực mực của các phần nhân liên quan đến công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm. Qua đó giúp họ có thông tin về nghề nghiệp, vị trí việc làm để có định hướng cho bản thân sau khi ra tù, trở về nơi cư trú. Theo Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, việc tiếp cận với các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, các nguồn vốn vay giải quyết việc làm của người chấp hành xong hình phạt tù còn khó khăn.ả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn cho người chấp hành xong hình phạt tù được nâng cao, giúp họ trở về tái hoà nhập cộng đồng. 

Nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nói chung, lao động chấp hành xong hình phạt tù nói riêng của Trung ương và địa phương được ban hành, góp phần quan trọng trong công tác tái hoà nhập cộng đồng. Theo Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế, bên cạnh những kết quả đạt được, trên thực tế, việc tiếp cận với các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, các nguồn vốn vay giải quyết việc làm của người chấp hành xong hình phạt tù còn khó khăn. Việc cung cấp thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp cho người chấp hành xong hình phạt tù còn hạn chế, có một số nội dung chưa được thực hiện.

Một số người sau khi chấp hành xong hình phạt tù thường gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay và giải quyết vấn đề tìm việc làm. Thực ra, việc đó không phải là vấn đề dễ giải quyết. Trong xã hội hiện đại, những người đã có lịch sử tội phạm thường cảm thấy không được tin tưởng từ các đối tác vay tiền, những người tuyển dụng hoặc các cơ quan liên quan.

Việc này gây ra một lỗ hổng trong xã hội, vì một số người khi hết thời hạn tù thì không thể tìm được nguồn vốn để tiếp tục đời sống nên họ lại bị lập lại vòng lại bất lực. Nhưng cũng không nên từ bỏ hy vọng vì một số các cơ sở tài chính và cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp đang hỗ trợ người đã hết hạn phạt tù.

Hơn nữa, cho dù bạn đã chấp hành hình phạt, bạn nên chuẩn bị cho việc làm cho tương lai. Thậm chí có thể áp dụng cho các vị trí cố vấn tài chính hoặc những công việc nền tảng khác kể cả những cái nhìn từ lịch sử tội phạm của bạn. Có nhiều học viện và trường đại học đang cung cấp các khoá học cho người sau khi hết thời hạn tù. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy tìm hiểu và tham khảo các tài liệu cho biết và cố gắng học hỏi những điều mới để giúp bạn trong việc kết nối những cơ hội việc làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *