Người biết cách nghĩ không cần thầy giáo

Tôi có năm người tùy tùng trung thực (họ dạy tôi mọi thứ tôi biết); Tên của họ là Cái Gì và Tại Sao và Khi Nào và Thế Nào và Chỗ Nào và Là Ai.
Có trí óc tốt vẫn chưa đủ, quan trọng trọng là biết sử dụng nó
Trí óc hạng ba chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ cùng với đa số. Trí óc hạng hai chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ cùng với thiểu số. Trí óc hạng nhất chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ.

– Sưu tầm-

Leave a Reply

Your email address will not be published.