Ngọn núi muối Monte Kali và Kalimanjaro 🧂

📣 Thật ra thì không có ngọn núi nào ở đây hết á. Monte Kali và Kalimanjaro là một bãi bãi chứa chất thải của công ty hóa chất K+S tại thị trấn Heringen, Hesse, Đức. Thành phần của “ngọn núi” chủ yếu là NaCl, sản phẩm phụ trong quá trình khai thác Kali, một ngành công nghiệp quan trọng trong vùng.
👀 Đến năm 2016,nó bao phủ một vùng đất 98 héc-ta và chứa sấp xỉ 201 triệu tấn muối với 900 tấn được thêm mỗi giờ và 7,2 triệu tấn 1 năm.
⚠️ Lượng muối rò rỉ ra đất và các con sông là rất lớn. Nước sông Werra đã bị nhiễm mặn, rất ít sinh vật nước ngọt có thể sống trong đó và nguồn nước ngầm trong vùng cũng đã bị nhiễm mặn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *