NGÔ DIỆC PHÀM BỊ PHÁT HIỆN TRỐN THUẾ, TRUY THU HƠN 2000 TỶ VNĐ

Theo điều tra, Phòng thanh tra thứ hai của Cục thuế thành phố Bắc Kinh đã phát hiện ra Ngô Diệc Phàm có hành vi tr-ốn th-uế từ năm 2019 đến năm 2020. Nam nghệ sĩ đã trốn 95 triệu nhân dân tệ tiền thuế bằng cách chuyển đổi doanh nghiệp hư cấu, khai man bản chất thu nhập và che giấu thu nhập cá nhân thông qua nhiều công ty liên kết trong và ngoài nước.

Theo luật, Ngô Diệc Phàm sẽ bị truy thu thuế kèm khoản phạt lên 600 triệu NDT. (~2000 tỷ VNĐ)

Hợp tác dịch: Ký Giả Trung Hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *