NGHĨA VỤ VÀ YÊU THƯƠNG..

NGHĨA VỤ VÀ YÊU THƯƠNG..

Nghĩa vụ có thể làm một bữa ăn tối,
nhưng sự yêu thương sẽ chưng cất lên thành gia vị cho bữa ăn ngon hơn..

Nghĩa vụ viết rất nhiều thư,
nhưng sự yêu thương còn kèm theo một chuyện vui,
một bức tranh nghệch ngoạc hình chiếc kẹo…

Nghĩa vụ làm người ta khó chịu nếu công sức của người ta không được chú ý, nhưng sự yêu thương giúp người ta cười nhiều và thấy mình đã được trả ơn ngay trong chính việc mình làm cho người…

Nghĩa vụ có thể pha một cốc sữa,
nhưng sự yêu thương sẽ thêm vào đó một chút ngọt ngào..

Nghĩa vụ bắt bạn phải hi sinh,
nhưng sự thương yêu mang đến cho bạn sự bình yên trong gian khó..

Nghĩa vụ bắt buộc ta phải làm, phải biết.
Nhưng sự yêu thương giúp ta biết quí trọng những gì ta đang có,
hay sẽ có trong mai sau..

Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà,
.. nhưng chỉ có sự Yêu Thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình, và là một gia đình hạnh phúc… (*____*)

Như Nhiên
TTT

__(())__
Nguồn: Thầy Tue Tanh Thich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *