NGHỀ CHẤM NGƯỜI TỪ BÉ

Rảnh rảnh mở cam lớp học của con lên xem giờ này con ngủ chưa thì thấy con không ngủ thật.
Con quay ra lọ mọ đắp chăn cho các cô, vỗ về các kiểu để cô sâu giấc, xong cô này thì quay ra thấy cô khác nằm đất nó đi lấy gối kê lên đầu cho cô =)))

Thấy cô đang ẵm bạn khác ngủ thì ngồi vỗ vỗ xong hát à ơi à ơi =)))

Check cam mà cười zkl, như này có nên xin các cô chiết khấu cho tí tiền giữ trẻ không nhỉ 😂

Via: Mẹ bé Sam

Leave a Reply

Your email address will not be published.