NẾU LƯỜI BIẾNG HÃY ĐỌC BÀI VIẾT NÀY

1. Thế giới lớn như vậy, ba mẹ của tôi nên được ngắm nhìn.

2. Ngại ngùng quá, tôi thì hơi thực tế một chút, tôi nỗ lực như thế là để kiếm nhiều tiền.

3. Bạn học Đại học loại ba, nhưng không có nghĩa cũng sẽ trải qua cuộc sống loại ba.

4. Người không cố gắng, người khác muốn kéo bạn lên cũng không tìm được tay bạn ở đâu.

5. Tôi cố gắng chạy nhanh như vậy, để đuổi kịp bản thân từng được gửi gắm bao hi vọng khi xưa.

6. Mười năm trước, mọi người xung quanh dựa vào thu nhập của cha mẹ để đối xử với bạn. Mười năm sau, mọi người xung quanh dựa vào thu nhập của bạn để đối xử với cha mẹ bạn.

7. Lúc trước tôi không có tiền, cứ nghĩ đợi sau này có tiền rồi, có thể tìm được tình yêu, đổi được sự vui vẻ của cha mẹ, sự tôn trọng của bạn bè. Sau này có tiền rồi, phát hiện xác thực là như vậy.

8. Tôi là sinh viên mỹ thuật, vừa thi đậu Đại học, nghe học phí hơn 30 triệu, cô dì chú bác đã khuyên cha mẹ cho tôi nghỉ đi, con gái nông thôn học nhiều thì có ích gì. Nhưng ba chỉ nói với tôi một câu: “Con gái, người khác nói gì không quan trọng, trong lòng cha, con mãi là niềm kiêu ngạo.” Tôi nào dám không cố gắng.

9. Vì một ngày nào đó bạn trở nên ưu tú, có thể tự tin đứng trước mặt người bạn thích.

– sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *