Nếu bạn học không vào, hãy nói với bản thân như thế này:“Giấc mơ của mình còn chưa thực hiện được.

Mình vẫn chưa vào được trường đại học mà mình mong muốn. Nếu như mà mình còn không nỗ lực, ước mơ của mình sẽ trở nên rất xa vời.Mình phải học.Mình nhất định phải được điểm cao.Dù cho không học nổi từ mới, dù cho không làm được đề thi, nhưng thế thì có làm sao? Từ mới học 1 lần không vào thì mình sẽ học 10 lần. Đề toán làm không được thì dần dần sẽ hiểu.Mình nhất định làm đc.Mình nhất định sẽ thi vào 1 trường Đại học tốt.Mình là giỏi nhất.”

Nguồn: Động lực học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *