NỀN TẢNG ÂM NHẠC SORIBADA CHÍNH THỨC PHÁ SẢN

Mới đây, Tòa án Seoul đã quyết định bãi bỏ thủ tục phục hồi cho Soribada. Các công ty bị tòa án bãi bỏ thủ tục này sẽ thực sự phá sản và không thể vực dậy nữa.

Tòa cho biết: “Có thể thấy rõ ràng giá trị thanh lý cơ sở kinh doanh của công ty còn lớn hơn giá tiếp tục kinh doanh của họ”.

Soribada là nền tảng âm nhạc trực tuyến từng rất phổ biến vào những năm 2000. Tuy nhiên sau đó, Soribada liên tiếp vướng vào các vụ kiện vi phạm bản quyền và bị đẩy ra khỏi cuộc cạnh tranh với các ứng dụng trẻ như Melon. Công ty gặp khủng hoảng về tài chính và cổ đông lớn nhất đã bị thay thế 5 lần trong vòng 2 năm qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *