Nặng gần 300 kg thì bố con nào dám v.a ch.ạm với ông

🐻 Nó từng bị tàu hỏa v.a ch.ạm vào nhưng vẫn sống tốt. Vì sao gấu lại ra chỗ đường ray thì là do tàu đi thường rơi vãi thức ăn ra ngoài, bọn gấu có thể ra đó kiếm chút gì đó ăn đấy thôi 🐧 Kể cả khi bị t.ô.ng, nó vẫn không s.ợ mà vẫn tiếp tục l.ởn v.ởn ra đấy.

Hiện tại có một thế lực đang lớn mạnh dần lên, đó là th.ằng “Môi Chẻ”. Th.ằng này nhỏ hơn nhưng rất muốn lật ghế thống trị khu rừng này của “Ông Trùm” =))))

Cơ mà giờ chưa đủ lực, nên cứ gặp là “Môi Chẻ” phải giữ khoảng cách mấy chục mét 😆

(Cre: Kiến Không Ngủ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *