Một số ảnh tuyên truyền khuyến khích người dân không “tám chuyện” thời Thế chiến 2

Một số ảnh tuyên truyền khuyến khích người dân không “tám chuyện” thời Thế chiến 2. Từ trái sang phải là Đức (nhục nhã thay bọn lắm mồm), Nhật (tấm này không có chú thích), Ý (im mồm! nhưng kẻ không biết giữ miệng chính là phản bội), Mỹ (tự do ngôn luận không đồng nghĩa phát ngôn bừa bãi), Anh (đừng quên là bức tường cũng có tai! Bất cẩn khi nói chuyện sẽ gây chết người), Liên Xô (không tám chuyện), Pháp (im lặng! kẻ thù đang dõi nghe bí mất của bạn).

Nguồn: Khuong Cloud.

Leave a Reply

Your email address will not be published.