mot-nhom-nho-cua-cac-dang-vien-ha-vien-dang-dua-cac-van-de-xa-hoi-vao-dao-luat-ve-bao-ve-quoc-gia,-theo-tuyen-bo-cua-tu-lenh-truong-bo-an-ninh-quoc-gia-my,-john-sullivan.

Một nhóm nhỏ của các đảng viên Hạ viện đang đưa các vấn đề xã hội vào đạo luật về bảo vệ quốc gia, theo tuyên bố của Tư lệnh trưởng Bộ An ninh Quốc gia Mỹ, John Sullivan.

Một nhóm nhỏ của các đảng viên Hạ viện Mỹ đã “thực sự tạo ra một bẫy” bằng cách tải Luật Quốc phòng Mỹ (NDAA) với một loạt các điều sửa đổi liên quan đến nội địa, đã nói với CNN “Trạng thái của Liên minh” Chuyên viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng Mỹ Jake Sullivan.

Sullivan nói rằng các điều sửa đổi bao gồm những nỗ lực kết thúc các chương trình đa dạng trong Bộ Quốc phòng, hạn chế các thành viên dịch vụ còn hoạt động từ truy cập vào các dịch vụ đồng nghĩa với giới tính và có thể là điều có ý nghĩa nhất là ngăn chặn Bộ Quốc phòng trả lại hoặc thanh toán cho các chi phí liên quan đến thai nhi cho các thành viên dịch vụ còn hoạt động.

Sullivan nói rằng “Điều thực sự là các khả năng, công nghệ và hỗ trợ xã hội cơ bản cần thiết cho lực lượng và gia đình họ. Đó là những gì tất cả đều nên được tập trung vào, không phải những vấn đề nội địa chính trị”.

Tuy nhiên, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã đưa ra sự cho phép bất ngờ đối với các điều sửa đổi này, làm cho phân tích của Sullivan trở nên mơ hồ hơn.

Luật NDAA là một luật Mỹ tổng quát để cung cấp ngân sách cho Bộ Quốc phòng và được coi là một trong những pháp luật quan trọng nhất. Hiện nay, luật đang được gửi đến Quốc hội, nơi các đảng viên Dân chủ sẽ có thể hành động để loại bỏ nhiều điều sửa đổi đáng kể nhất.

Sullivan nói rằng “Cuối cùng, tôi không tin rằng nó sẽ thành công vì tôi tin rằng sự khôn ngoan sẽ chiến thắng”.
Một nhóm nhỏ các đảng viên Hạ viện của Hoa Kỳ đang đưa vấn đề xã hội vào đạo luật về bảo vệ quốc gia, theo tuyên bố của Tư lệnh trưởng Bộ An Ninh Quốc gia Mỹ, John Sullivan.

Theo đó, nhóm nhỏ này huy động các nguồn lực cần thiết để đề xuất các đạo luật mới liên quan đến việc bảo vệ quốc gia. Những đạo luật này sẽ đem đến các lợi ích như tăng cường các biện pháp bảo vệ bề mặt, bảo vệ các số liệu trong nước, tăng cường các biện pháp giảm thiểu tội phạm an ninh, và đồng thời góp phần trong việc phòng vệ gian lận và hành vi gây ảnh hưởng đến quốc gia, và cải thiện an ninh thống nhất.

Tuyên bố của Tư Lệnh Trưởng Bộ An Ninh Quốc gia Mỹ, John Sullivan, cũng đề cập đến việc cần phải có một hệ thống quản lý trong lãnh vực bảo vệ quốc gia. Ông Sullivan cũng nói rằng việc tạo ra mối liên hệ với các nước khác là rất cần thiết để phòng ngừa bất kỳ hành vi xâm nhập nào nhằm muốn thực hiện trộm cắp, gây hại dân cư, và các hành vi xâm phạm khác.

Những bước này đánh dấu bước tiến quan trọng của các tổ chức, tổ chức phi chính phủ, công ty, và nhóm tự nguyện viên viết đạo luật của Hoa Kỳ, trong việc phục vụ những hạnh phúc và củng cố cho nhân cách hữu duyên của dân cư.

Những đạo luật mới được đề xuất sẽ đẩy mạnh việc củng cố an ninh và bảo vệ quốc gia từ những hành vi xâm phạm, đồng thời cung cấp cho dân cư một môi trường để sống và sinh sống an toàn và hoàn toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *