MỘT LOÀI GIÁN MỚI TẠI SINGAPORE ĐƯỢC ĐẶT TÊN THEO MỘT POKÉMON

Trong một công bố trên Tạp chí Côn trùng học Châu Á-Thái Bình Dương vào ngày 27 tháng 2, một loài gián mới tại Singapore đã được đặt tên theo tên con Pokémon Pheromosa.

Loài này thật ra đã được tìm thấy tại một khu rừng thứ sinh ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Timah trong một cuộc khảo sát côn trùng từ năm 2016 đến 2017, tuy nhiên lúc đó không có ai ghi chép hay công bố chính thức về chúng.

Chỉ đến khi Cristian C Lucanas, một nhà côn trùng học của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên UPLB ở Philippines và cũng là tác giả chính của nghiên cứu, tình cờ xem được những bức ảnh về loài này trên trang web Đa dạng sinh học của Singapore và liên hệ để tiến hành “nhận diện” nó.

Nhà côn trùng học Foo Maosheng, đồng tác giả của phát hiện, cho biết rằng vì ông và cộng sự đều rất yêu thích Pokémon nên họ đã quyết định dùng tên của Pheromosa để đặt cho loài gián này – Nocticola pheromosa.

Loài Nocticola pheromosa cũng là loài gián Nocticola (ưa buổi đêm trong tiếng Latin) đầu tiên được phát hiện tại Singapore.

Nguồn: https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/03/08/new-species-of-cockroach-found-in-singapore-named-after-pokemon-character

  • Mình dịch vắn tin nên nếu có sai sót thì mong mn chỉ ra để rút kinh nghiệm ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *