Một anh nông dân gặp một người phỏng vấn

Người phỏng vấn: Anh có thể cho biết những chú bò kia sản xuất ra bao nhiêu lít sữa một ngày không?
Anh nông dân: Con nào, trắng hay đen?
Người phỏng vấn: Con đen.
Anh nông dân: 2 lít một ngày.
Người phỏng vấn: Thế còn con trắng?
Anh nông dân: 2 lít một ngày.
Người phỏng vấn: Vậy, chúng ngủ ở đâu?
Anh nông dân: Con trắng hay đen?
Người phỏng vấn: Con đen.
Anh nông dân: Trong chuồng.
Người phỏng vấn: Thế còn con trắng?
Anh nông dân: Trong chuồng.
Người phỏng vấn: Những chú bò của anh trông thật khỏe mạnh… Anh cho chúng ăn gì thế?
Anh nông dân: Con trắng hay đen?
Người phỏng vấn: Con đen.
Anh nông dân: Cỏ.
Người phỏng vấn: Thế còn con trắng?
Anh nông dân: Cỏ.
Người phỏng vấn: (Cáu vl) Sao anh cứ hỏi con đen hay trắng làm gì trong khi câu trả lời là như nhau vậy? Anh trêu tôi à?
Anh nông dân: Bởi vì con đen là của tôi.
Người phỏng vấn: Thế còn con trắng?
Anh nông dân: Cũng thế.


Choán, mẹ tui cũng y chang vầy nè:
Tui: Mẹ ơi mẹ có thấy cái áo phông màu vàng của con đâu không?
Mẹ: Cái áo vàng có hình con sói ấy á?
Tôi: Yep
Mẹ: Cái mà tuần trước ta đi shopping rồi mua ấy ?
Tôi: Chủn, cái đó ó.
Mẹ: Cái mà con mặc để đi Vienna chứ gì?
Tôi: Chính xác!
Mẹ: Với một chữ màu đỏ trên áo đúng không?
Tôi: Đúng, thế mẹ có thấy nó đâu không?
Mẹ: Không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *