MÔI TRƯỜNG: bà TRẦN HOA (người Việt Nam)

“Việt Nam từng bị lép vế với các quốc gia khác về môi trường nên khi bà Trần Hoa đồng sáng lập Greenhub Vietnam (Trung tâm hỗ trợ Phát triển xanh Việt Nam) năm 2016, mục đích của tổ chức đã rõ ràng: để kết nối các cộng đồng khác nhau với nhiều tài nguyên khi vẫn có thể theo đuổi lối sống xanh sạch đẹp hơn, xuất khẩu bền vững hơn và môi trường tự nhiên được bảo tồn hơn. Qua hai thập kỷ bà đã làm việc với nhiều tổ chức quốc tế, quản lý những dự án phát triển môi trường, và giải quyết những vấn đề như quản lý tài nguyên thiên nhiên, sự lãng phí trong môi trường, bảo vệ môi trường, loại bỏ ô nhiễm kim loại và thích nghi với biến đổi khí hậu.

Khoảnh khắc đáng nhớ: Bà đã giúp đỡ tiên phong phương pháp “không rác thải” tại Việt Nam và chia sẻ trải nghiệm của bà với nhiều mạng lưới môi trường thế giới.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *