MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO VỀ QUAN ĐIỀM NÀY?

Một trong những áp lực mà chúng ta hay gặp phải đó là hay nhìn theo hình mẫu của người khác, và nghĩ rằng đó là chuẩn mực. Cuối cùng, ta mới hiểu rằng giờ là thời đại của social network, tất cả đều là ảo, không ai đúng hay sai, không ai giống như ai cả.

Chỉ khi ngồi chia sẻ với nhau, chúng ta mới thấy rằng cần phải giúp đỡ nhau, cho nhau thấy những bản thể duy nhất của mình. Đừng tròn trịa và đừng cố gắng sống trọn vẹn, “hoàn hảo” trên mạng… Đến trái táo nó còn phải khuyết thì nó mới có giá trị!

Leave a Reply

Your email address will not be published.