Mọi người cho em hỏi về thị vệ dưới thời nhà Nguyễn, cụ thể hơn là thời Gia Long tro…

Thị vệ dưới thời nhà Nguyễn

Mọi người cho em hỏi về thị vệ dưới thời nhà Nguyễn, cụ thể hơn là thời Gia Long trong Hoàng thành và Tử cấm thành như thế nào nhỉ. Em tìm đọc không thấy tư liệu đề cập nhiều đến thị vệ thời này.

Ngoài quyển Đời sống trong tử cấm thành, Chuyện kể chốn hậu cung, Chuyện các bà trong cung Nguyễn, còn có các quyển sách nào có thể tham khảo về đời sống trong cung giai đoạn đầu nhà Nguyễn nữa không mn?

Thank all!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *