MÌNH RA SỨC HỌC HÀNH VÌ…

1. Vì cha mẹ kì vọng vào mình rất nhiều, thầy cô và bạn bè cũng ngày đêm cổ vũ động viên, mình không thể không cố gắng.

2. Vì mình muốn đi đến nơi mình muốn đi, mua món đồ mình thích, thích người mình thích và được đáp lại, cả đời không bị ai coi thường. Cha mẹ và bản thân đều không bị ai coi thường.

3. Vì mình còn cả một quãng đường dài phía trước. Với cả, mấy ai không học mà thành công?

4. Vì mình muốn đi gặp người mình rất thích, muốn trả đủ công ơn bố mẹ, muốn không phải nợ ai về mặt tài chính, ngoài cố gắng học tập thì không còn con đường nào khác.

5. Vậy tại sao chúng ta lại không cố gắng học?

6. Vì mình muốn đi trên con đường của mình, sống bằng ước mơ của mình và sống với ước mơ của mình chứ không phải ước mơ của người khác.

7. Vì không ai có thể đứng đợi đứng chờ mình mãi, cũng không ai muốn bỏ lỡ thời gian cho một người không lo học hành, không nghĩ đến tương lai.

8. Vì mình muốn mua đồ không nhìn giá.

9. Mình muốn đến những thành phố hoa lệ người đến người yêu, mình muốn đi du lịch nhiều nơi. Người chỉ thích cuộc sống xê dịch, nếu không học thì làm sao để đi đến những nơi đó?

10. Vì mình muốn cha mẹ tự hào.

11. Mình không muốn trở thành món nợ của ai cả. “Càng nỗ lực càng may mắn”, không phải sao?

12. Vì con cháu mình sau này sẽ hỏi bài mình, và mình muốn dùng những kiến thức ấy để chỉ dạy con cháu, cũng như truyền lửa cho lứa sau này, mong các em cũng sẽ thành công.

13. Vì mình muốn con mình sẽ luôn tự hào khi có phụ huynh như mình. Cũng muốn bạn bè con sẽ thán phục con khi có mình là ba là mẹ.

14. Mình muốn đi khỏi nơi này, mình muốn đưa cha mẹ mình đi khỏi nơi này cùng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *