Maybe You Missed This F***king Coffee Flavor

Nhìn vào đây thì bạn có thể hiểu vì sao

  1. Đánh giá cảm quan coffee là một trong những nội dung “chua” nhất của môn Cảm quan thực phẩm 🙄
  2. Kỹ sư đánh giá cảm quan coffee có mức lương không thể xem thường được 😅
  3. Không thể tìm được 2 tách coffee có hương vị giống nhau hoàn toàn 😊

Nguồn ảnh: MDPI

Hy vọng bài viết giúp ích được mọi người.
Mong admin duyệt bài.
Thân!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *