Hang Chà Lòi

Xin giới thiệu với cả nhà Hang Chà Lòi một trong những hang động được phát hiện rất sớm từ những năm 1967.
Hệ thống hang động Chà Lòi tại Lệ Thủy nằm bên cạnh Vườn Quốc gia Phong Nha kẻ Bàng cách trung tâm Đồng Hới tầm 40km theo hướng Tây Nam của Đồng Hới. Nơi đây đã từng in dấu chân của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đôi nhân dân Việt Nam. Chính vì vậy cho tới tận bây giờ người dân ở hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh nơi có hệ thống hang động này nằm trên địa bàn luôn luôn tự hào khi nhắc đến.
#hangchaloi #checkinquangbinh #dulichquangbinh #netintravel #checkinvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *