Mặt trời ngoài việc cung cấp sự sống cho Hệ Mặt Trời cũng góp phần tạo nên một kì quan độc nhất đó là Nhật Thực (Solar Eclipse) và Nguyệt Thực (Lunar Eclipse).

Nhật thực (solar eclipse) là hiện tượng xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời trên cùng một đường thẳng. Khi chúng ta quan sát từ trái đất, lúc đó mặt trăng che khuất hoàn toàn hay một phần mặt trời.

Nguyệt thực (lunar eclipse) xảy ra Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời, Mặt Trăng sẽ bị Trái Đất che khuất, nó không nhận được ánh sáng từ Mặt Trời chiếu đến nên chúng ta không thể nhìn thấy Mặt Trăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *