LƯƠNG TÂM “NGHỀ NGHIỆP”

Tạm dịch: “Chúng tôi không biết chúng tôi đang lấy cái gì nữa. Đồ của các bạn đây. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục làm nên điều khác biệt trong cuộc sống của họ. Chúa phù hộ bạn.”

Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận này – Candy Stallings – nói rằng cô đã thực sự “khá sốc và xúc động, tôi không thể tin được” khi “Tất cả đồ đạc đều được trả lại ở trước cửa. Có một chiếc xe đẩy hàng, và trong đó có những chiếc PC bị lấy c.ắp, cả một chiếc laptop – mọi thứ đều ở đó”.

Do tờ giấy note bị đem đi làm bằng chứng nên cô đã photo một bản ra và dự định sẽ đóng khung nó! 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *