Luật thời xưa xử người gian dâm như thế nào ?

Theo Quốc triều Hình luật (Luật Hồng Đức) nhà Lê:

Điều 401: Gian dâm với vợ người khác thì xử lưu đày đến tử hình. Nếu là vợ lẽ thì giảm một bậc.
Người phạm tội phải bồi tiền tạ cho chồng người phụ nữ, số tiền tùy vào địa vị xã hội.
Người vợ phạm tội thì xử lưu đày, điền sản trả lại cho người chồng.
Nếu chỉ là hứa hôn (vợ chồng chưa cưới) thì giảm một bậc.

Điều 402: Quyến rũ con gái chưa chồng thì xử như gian dâm bình thường. Tiền tạ trả cho cha mẹ người con gái, số tiền tùy vào địa vị xã hội.
Người con gái bị quyến rũ không phải tội
Kẻ dắt mối bị xử tội đồ hoặc lưu đày.

Điều 403: Hiếp dâm thì xử lưu đày đến tử hình. Tiền tạ cao hơn tội gian dâm một bậc.
Nếu trong quá trình hiếp dâm làm bị thương người con gái thì xử nặng hơn tội làm bị thương người một bậc (cộng vào mức phạt vì tội hiếp dâm ).
Nếu trong quá trình hiếp dâm làm chết người con gái thì toàn bộ điền sản kẻ phạm tội phải làm tiền tạ cho gia định bị hại.

Điều 404: Gian dâm với bé gái dưới 13 tuổi (dù người con gái tự nguyện) cũng xử như tội hiếp dâm

Leave a Reply

Your email address will not be published.