luat-tennessee-ve-trai-truc-tren-dat-cong-cong-buoc-ra-nhung-lua-chon-kho-khan

Luật Tennessee về Trại Trục trên Đất Công Cộng Buộc Ra Những Lựa Chọn Khó Khăn

Mọi người trên khắp nước Mỹ đều bị thất vọng vì sự không hành động của các chính quyền địa phương và nhà nước về các trại trọ trên đường công cộng. Chúng ta đã thấy họ; lều, xe nhà, và tệ hơn nữa đều bị bọc lại ở đây đó. Một số người cảm thấy nhà nước nên lau sạch những người và trại của họ, còn một số người yêu cầu các đơn vị nhà ở là giải pháp. Một số cộng đồng đã lấy phương pháp cứng rắn, cấm hoàn toàn các trại trọ, trong khi một số đã tránh việc thực hiện hành động, thậm chí làm cho việc có hàng nhập khẩu các loại thuốc mà nhiều người cho rằng là nguồn gốc của các trại trọ. Ở Memphis, một giải pháp đã xuất hiện để giải quyết vấn đề của các trại trọ này và các vấn đề không thể nhìn thấy.
Từ ngày 1/7/2019, Luật Tennessee về Trại Trục trên Đất Công Cộng đã làm cho nhiều người bị buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Những lựa chọn này bao gồm việc bàn bạc với một quản lý đất để chi trả thuế là đòi hỏi trong tình huống này hoặc được câu nói bắt buộc để rút khỏi khả năng sử dụng vốn.

Luật Tennessee chỉ áp dụng cho công trình, cảnh quan, nghiên cứu hay các cuộc hội nghị của cơ quan chính phủ đòi hỏi những trại trục trên đất công cộng. Những trại trục được sử dụng trong quá trình trao đổi, họp buổi, cũng như công việc khác trong các trường hợp này.

Trong khi luật này không bắt buộc người dân Tennessee để cung cấp quyền sử dụng tài sản nhân hảo cho cơ quan chính phủ, nó có những hạn chế cụ thể để khách hàng không đóng góp. Nếu bạn là một người có thể được lựa chọn để tạo ra nên trại trục trên đất công cộng, bạn sẽ bị buộc phải bàn bạc với một quản lý đất để được phép sử dụng đất của họ và trả cho họ phí quản lý đất.

Nếu không, bạn sẽ bị câu nói bắt buộc để rút khỏi khả năng sử dụng đất của họ. Các hạn chế này khiến cho nhiều người bị buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Hầu hết các người dân Tennessee đều có ý thức về luật này và không hề biết việc pháp luật này có thể có những kết quả không mong muốn cho họ. Tuy nhiên, không có cách nào tránh khỏi việc đối mặt với các lựa chọn khó khăn này.

Trong những ngày tới, pháp luật này sẽ tiếp tục tác động lên người dân Tennessee. Để tìm hiểu thêm về Luật Tennessee về Trại Trục trên Đất Công Cộng và các hạn chế liên quan, các bạn có thể truy cập trang web của Tổng thống của Tennessee để được hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *