Lửa thử vàng gian nan thử sức

Lửa thử vàng gian nan thử sức

Bạn không làm người khác sẽ làm
Bạn không cố gắng cho mình thì người khác cũng không thể nào cố gắng thay bạn

Cuộc sống là vậy
Ai cũng nghỉ mình khổ sở
Ai cũng muốn mình khỏe đẹp
Ai cũng muốn mình giàu có
Ai cũng muốn mình uống nước sạch nhưng thà đi gánh như không thích đào giếng
Ai cũng muốn mình ăn trái cây tươi sạch nhưng lại không thích trồng cây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *