slogan-“yeu-la-yeu”-co-gang-lam-sach-di-su-khac-biet-cua-nguoi-dong-tinh-cho-nguoi-het-tinh.

Slogan “Yêu là yêu” cố gắng làm sạch đi sự khác biệt của người đồng tính cho người hét tính.

Love is love text in rainbow neon style on wall

Credit: Getty Images / Carol Yepes

Pride

Mashable đón nhận Pride suốt cả năm và tôn vinh tháng Pride tháng 6 bằng cách khám phá và ủng hộ thế giới LGBTQ hiện đại trong tất cả sự độc đáo của nó – bao gồm các nhà lãnh đạo, cuộc trò chuyện và không gian, cả trực tuyến và ngoại tuyến, tạo nên một cộng đồng chấp nhận và tiếp tục chiến đấu cho sự tự do để phát triển như bản thân chúng ta thật sự.


Happy Pride! Đây là tháng mọi thương hiệu muốn bán cho bạn các sản phẩm màu gạch ngang, ngay cả khi họ không ủng hộ bất kỳ phần nào của lợi nhuận cho các tổ chức hỗ trợ người LGBTQ hoặc trans (và thực sự được sở hữu bởi những người cho tiền cho các tổ chức hoạt động tranh cãi quyền lợi của LGBTQ+(opens in a new tab)). Đây là tháng khi chúng ta được nhắc đến lại và lại rằng yêu là yêu

Về quyền lợi của LGBTQ+, cụm từ “yêu là yêu” đến từ các chiến dịch để đạt được bình đẳng hôn nhân. Sự quan trọng của việc có thể kết hôn với người mà bạn yêu không thể được thấp điểm. Vẫn còn 64 quốc gia kỷ luật tình dục đồng tính(opens in a new tab), và các nhà hoạt động vẫn đang chiến đấu để các chính phủ công nhận các mối quan hệ đồng tính ở nhiều nơi khác. Tuy nhiên, trong một năm nơi hơn 500 đề nghị đã được giới thiệu ở Mỹ nhằm hạn chế quyền lợi của người LGBTQ và trans restrict queer and trans rights(opens in a new tab), cụm từ này là một cách thoát khỏi. 

“Yêu là yêu” cho phép những người thuần phục và không biến dạng nhìn thấy con người của người đồng tính vì chúng ta giống nhau như họ. Chris*, một người đồng tính nam, nghĩ rằng luôn có nhu cầu cho các chiến dịch quảng cáo có thể làm cho các khái niệm khó chịu hoặc thách thức dễ dàng hơn đối với cộng đồ
Slogan “Yêu là Yêu” cũng là nỗ lực của những người đồng tính để tạo ra một cộng đồng mà đa dạng và công bằng đối với mọi người, bao gồm cả những người hét tính.

Slogan này đéo nói lên những nhận định về sự khác biệt, mà nó lại tuyên bố một sức mạnh mới: yêu và được yêu. Để tránh đối xử phân biệt, nhất là trong một cộng đồng của những người hét tính, những người đồng tính đã làm khả năng để biểu lộ và thể hiện sự tôn trọng nhau.

Với thể lệ mới lạ của “Yêu là Yêu”, những người đồng tính được mạnh dạn hơn khi công khai sinh lý của họ và để tránh bị phân biệt trong cross-sectionalism của cộng đồng.

Tuy nhiên, sự áp dụng của slogan này vẫn còn rất ban đầu và nhiều người vẫn còn phân biệt những người đồng tính. Nói chung, mục đích của nó là để tăng cường sự công bằng và tôn trọng của cộng đồng, cần thiết cho sự phát triển của người hét tính và người đồng tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *