LÊ THÁNH TÔNG đã từng cân cả ĐNA ntn : Cuối thế kỉ 15, Đại Việt của vua Lê Thánh Tôn…

LÊ THÁNH TÔNG đã từng cân cả ĐNA ntn

LÊ THÁNH TÔNG đã từng cân cả ĐNA ntn :

Cuối thế kỉ 15, Đại Việt của vua Lê Thánh Tông dần trở thành một cường quốc của khu vực, với sự phát triển vượt trội cả về kinh tế, quân sự, văn hóa,… và dần thiết lập ảnh hưởng lên các nước lân bang, đem quân quấy nhiễu biên cương Đại Minh, và thậm chí là cất đại quân sang chinh phạt Chiêm Thành (1471).

Ở phía Tây, năm 1478, tiểu quốc Bồn Man từ lâu vốn là nội thuộc của Đại Việt bỗng trở mặt quay sang thần phục Lan Xang (cũng là một quốc gia hùng mạnh thời đó), đem quân cướp phá vùng Nghệ An, Lê Thánh Tông quyết định cất quân Tây tiến, mở ra một cuộc chiến tranh tàn khốc với quy mô cực kì lớn.

“Chỉ vì kẻ thù của vua cha chưa diệt, mà di địch kia ngạo ngược càng già. Gọi Cao Hoàng (đế) là em, coi Dụ miếu là cháu …; sang cướp châu Lang Chánh, sang quấy phủ An Tây. Vườn tược Sầm Thượng, Sầm Hạ, nó ăn lấn như tằm; nhân dân biên giới của ta, nó lấm lét cắn trộm. Thuận Bình, Sa Bôi do vậy rối ren; Lâm An, Quy Hợp bị chúng giày xéo. Thang Thượng, Thang Hạ là biên ấp của ta, nó cướp đoạt hoành hành; Đạo Luận, Đạo Xa, tên thổ tù phản ta, nó kêu gọi, chứa chấp. Sứ của nó sang thông, thì ta hậu đãi cho về, quan của ta giao thiệp, nó lại bắt giữ bỏ ngục… Xâu xé bờ cõi ta, chiếm lấn đất đai ta. Đây đâu chỉ là mối lo một thời nơi cương giới, mà thực là mối thù muôn kiếp của nước nhà…” (ĐVSKTT)

Cũng theo ĐVSKTT, năm 1478 vua Lê điều 20 vạn quân rồi cùng các tướng Lê Thọ Vực, Trịnh Công Lộ, Lê Vĩnh,… chia làm 5 đạo tấn công Lan Xang và đánh tràn sang cả nước Bồn Man. Quân Đại Việt nhanh chóng đánh tan tành quân chủ lực đối phương, càn quét tới tận kinh đô Luang Prabang, tịch thu nhiều của cải châu báu, vua và cả hoàng tộc Lan Xang phải bỏ chạy sang tị nạn ở quốc gia đồng minh hùng mạnh Lan Na. Phía Đại Việt lại tập hợp quân truy kích đến tận đất Lan Na tại lưu vực sông Irrawady (giáp biên giới Miến Điện), rồi thuận đà tiến đánh luôn 2 quốc gia Lan Na và Ayutthaya. Tại nơi cách Thăng Long gần 1000km này, vua Lê cho gửi quốc thư đe dọa đến quốc vương của nước Ava và yêu cầu tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *