LẦU NĂM GÓC BỊ BỎ HOANG

Ảnh dưới là một khu phức hợp rộng tới 124 mẫu đất, có giá trị khoảng 200 triệu Usd sau khi được hoàn thành vào năm 2009. Nó có hình dạng giống với lầu 5 góc ở Mỹ nhưng thực ra lại nằm ở Thượng Hải – Trung Quốc. Công trình sau khi hoàn thành đã bị bỏ hoang cho đến tận ngày hôm nay. Lý do đưa ra đó là nó quá xa xôi và kiến trúc quá phức tạp.

Nguồn: Visuals China instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.