LA COUR DE HUE 1895

BỘ TRANH TRIỀU ĐÌNH HUẾ.
Gồm có 6 bức tranh miêu tả các cơ quan hành chính cao cấp của Triều đình đương thời.
1/ LỄ PHỤC MẠNG.
2/ CƠ MẬT.
3/ BỘ CÔNG.
4/ BỘ LỄ.
5/ BỘ LẠI.
6/ BỘ HỘ.
…………….
Hoạ sĩ, Hàn Lâm viện biên tu NGUYỄN VĂN NHÂN là người gốc Nam Định, sau được triệu về Huế phục vụ dưới thời vua THÀNH THÁI ( 1889-1907 ). Ông là tác giả của bộ tranh màu nước ” Hoàng phái sắc phục tự Thiên tứ chí Tôn Thất – 1902″ và bộ tranh ” TRIỀU ĐÌNH HUẾ – LA COUR DE HUE 1895 ”
Copyrigh by Collections NGUYỄN VĂN NHÂN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *