Kinh tế Việt Nam (GDP Bình quân đầu người) đã tăng 40 lần chỉ sau 32 năm  

Nếu những năm 1990 với 80% dân số nằm trong diện nghèo thì tới năm 2022, con số này chỉ còn dưới 5%. Hiện tại Việt Nam vẫn đang là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới với tốc độ bình quân 6,5%-7% mỗi năm (Philippines 6%, Indonesia, Malaysia 5%, Thái Lan 3%). Việt Nam là quốc gia duy nhất tăng trưởng dương trong năm dịch 2020 trong ASEAN-6 (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, Vietnam). Năm 2022, Việt Nam nhiều khả năng sẽ tăng trưởng ~ 8%, vượt tất cả dự báo tăng trưởng của các tổ chức kinh tế hàng đầu thế giới trong khi các quốc gia ASEAN-6 bị hạ dự báo tăng trưởng so với đầu năm. Tỉ lệ trượt giá đồng tiền nội tệ của Việt Nam năm 2022 là thấp nhất khu vực ~5%, Philippines ~15%, Thái Lan ~10%, Malaysia ~11%, Indonesia ~7%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *