KIÊN TRÌ VÀ SỰ CỐ GẮNG

KIÊN TRÌ VÀ SỰ CỐ GẮNG

•Muốn thành công chúng ta phải chiến thắng chính bản thân mình, mỗi ngày chỉ cần nỗ lực thêm 1 chút, cuộc sống của chúng ta sẽ thật sự khác biệt.
•Cuộc đời là vô giá, khi ta làm bất cứ một điều gì hay đưa ra một quyết định nào đó thì ta sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với nó.
•Chỉ cần mỗi ngày ta nỗ lực thêm một chút, mạnh mẽ hơn, chăm chỉ hơn một chút, luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và tập chung hết sức vào mục tiêu rõ ràng, chúng ta chắc chắn sẽ bước đến thành công.
•Kiên trì và lòng quyết tâm, cùng với sự cố gắng thêm một chút thì mọi thứ chưa bao giờ là muộn.
#tuduynguoithanhcong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *