Không Lập Hoàng Hậu, Không Lập Đông Cung, Không Đỗ Trạng Nguyên, Không Phong Tể Tướng !

Không Lập Hoàng Hậu, Không Lập Đông Cung, Không Đỗ Trạng Nguyên, Không Phong Tể Tướng !
– 143 năm tồn tại, nhà Nguyễn từng Sắc Phong 3 vị hoàng hậu, đó là Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu , Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu và Nam Phương Hoàng Hậu, vậy lệ Tứ Bất Lập có tồn tại (?)
– Năm 1806 khi Hoàng Tử Đảm vừa tròn 15 tuổi Vua Gia Long và Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu chọn bà Hồ Thị Hoa làm chính thất của hoàng tử Đảm tiến vào cung hầu hạ hoàng tử, một năm sau bà Hồ Thị Hoa sinh hoàng tôn Nguyễn Phúc Miên Tông ( Thiệu Trị) , 13 ngày sau bà Hồ Thị Hoa qua đời !
– Miên Tông mất mẹ khi vừa được 13 ngày tuổi , đích thân bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu nuôi Miên Tông và dạy dỗ ông , sau này Hoàng Tử Đảm kế vị, lấy niên hiệu là Minh Mạng, theo lệ xưa, hoàng đế lên ngôi, phải lập hoàng hậu để yên vị trong ngoài , hậu cung ko thể để trống , triều thần dâng sớ tôn Hoàng Hậu , bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu cực lực phản đối , vua Minh Mạng rất phân vân về việc lập Hoàng Hậu, vì khi lập Hoàng Hậu ngai vàng sẽ rơi vào tay con trai của Hoàng Hậu, nếu để Miên Tông kế vị ngai vàng mà không phải là con trai của Hoàng Hậu thì sẽ tạo nên 2 thế lực , sẽ rất khó để giải quyết , triều đình sẽ chia phe phái và chiến tranh với nhau, bản thân vua Minh Mạng rất hiểu rõ về vấn đề này vì ông không phải là con của chính vị Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu, khi ông lên ngôi đã có rất nhiều thế lực ngầm chống đối , họ ủng hộ cho con cháu của Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu nối ngôi là Hoàng Tôn Đán,
– Bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu vì sợ khi lập hoàng hậu thì con của bà Hoàng Hậu sẽ được lập Đông Cung Thái Tử, cháu nội bà là Miên Tông sẽ mất đi ngai vàng nên bà nhiều lần can ngăn vua Minh Mạng về việc tôn lập.
– Khi thượng triều, văn võ bá quan nói về việc lập Hoàng Hậu vua Minh Mạng đã đáp lại rằng, ngôi vị Hoàng Hậu cần phải là người hiền tài , đức độ, khi nào trẫm tìm được, trẫm sẽ lập người đó, và câu nói đó đã đi theo vua Minh Mạng cho đến khi ông băng hà năm 1841 thì người đứng đầu hậu cung vẫn chưa đc tấn phong hoàng hậu !
– Đó là một hoàn cảnh lịch sử buộc vua Minh Mạng phải chần chừ khi tôn lập hoàng hậu, và ông đã ko lập hoàng hậu cho đến tận khi ông qua đời, vì hoàn cảnh lịch sử, vì những ẩn khuất trong lòng vua Minh Mạng, đời sau noi gương đời trước , dần dần các đời vua kế nhiệm không ai lập Hoàng Hậu !
– Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu ko phải được vua Tự Đức sách phong khi ông còn sống, mà được vua em là Hiệp Hoà tuân theo di chiếu, mà tôn bà Hoàng Quý Phi Võ Thị Duyên làm Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu.
– Nam Phương Hoàng Hậu đã được vua Bảo Đại sách phong Hoàng Hậu sau đám cưới 1 ngày, khi Bảo Đại chấp nhận giải tán tam cung lục viện, thực hiện lời hứa 1 vợ 1 chồng , không thể nói vua Bảo Đại làm trái gia pháp tổ tiên về lệ Tứ Bất Lập, vì các tiên đế ko hề có một quy định nào về việc tôn lập Hoàng Hậu .
– Theo Hội Điển Sử Lệ thì bà Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu và Nam Phương Hoàng Hậu không được hưởng trọn vẹn nghi lễ tấn phong Hoàng Hậu như Đức Bà Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu !
– Và không lập hoàng hậu tất nhiên sẽ không lập Thái Tử .
– bài kế tiếp mình sẽ viết về vấn đề không có trạng Nguyên, ko phong tể tướng!
– Hình, Thọ Xuân Vương, Nguyễn Phúc Miên Định, hoàng tử thứ 3 của Đức Thánh Tổ Minh Mạng,ông là một hoàng thân có địa vị cao quý suốt đời, có thể nói ông là người có nhiều con nhất của lịch sử việt nam với 144 người con, hơn vua cha Minh Mạng 2 người ( 142 người con)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *