KHI LÒNG TỐT BỊ LỢI DỤNG…

Đây là con mồn lèo ở Nhân Văn, tự mình nó chui lên trên rồi thấy sinh viên đi ngang thì cố tình kiu gào th.ảm thi.ết để người ta leo lên giải cíu xong sinh viên leo lên tới đó thì nó lặn dô mất tăm. Đúng là kẻ l.ợi d.ụng lòng tốt của người khác!!!!

(Cre: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp. HCM)

Leave a Reply

Your email address will not be published.