Khảo sát về hướng đi của nhóm review thư viện

Khảo sát về hướng đi của nhóm review thư viện


Khảo sát về hướng đi của nhóm review thư viện

Bạn thân mến, Thư viện trường Yên Mô A luôn luôn mong muốn phát triển văn hóa đọc. Bởi vậy, cô trò thư viện luôn có rất nhiều các hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay, nhóm review gặp 1 số vấn đề. Để củng cố thêm niềm tin và tìm đư…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *