giai-thich-ket-thuc-indiana-jones-5:-hay-noi-ve-dong-ho-so-menh

Giải thích kết thúc Indiana Jones 5: Hãy nói về Đồng Hồ Số Mệnh

Ma cà rồng tan chảy các nhà nazi. Đá guốc chữa lành các làng.
Hồi cuối phim Indiana Jones và Đồng Hồ Số Mệnh, khán giả đã được tận mắt nhìn thấy cách Dr Indy kết thúc câu chuyện. Chúng ta đã giải thích Đồng Hồ Số Mệnh như sau: Đồng hồ này là một trong những huy hiệu đặc biệt trong nắm được 29-năm-tuổi của Dr Indy. Nó đã được nhận từ cha long truyền của ông, cho ông vàng của rừng ở lớp học của ông. Theo long truyền giao thức của họ, đồng hồ số mệnh phải được chia sẻ giữa người con trai với người con gái khác. Tốt nhất, lời hứa chia sẻ đồng hồ phải được trao cho vợ hoặc người yêu.

Cuối cùng, thông qua đời sống của ông đã chứng minh rằng ông yêu mỗi chúng ta và chủng tộc của chúng ta. Do vậy, ông thể hiện yêu thương của mình bằng cách chia sẻ đồng hồ với cả hai con gái của mình – như một dấu hiệu tượng trưng của yêu thương của cha trong chúng ta.

Nói chung, đó là cách mà Dr Indy đã chứng minh rằng anh ta yêu rằng chúng ta và đã làm việc để đạt được sự an toàn của chúng ta. Chuyến phiêu lưu của ông đã giúp ông học hỏi và khám phá một số khái niệm quan trọng về tình bạn, sự yêu thương và sự thịnh vượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *