HYBE GIẢI THÍCH VỀ VIỆC GARAM KHÔNG KIẾN NGHỊ PHẢN ĐỐI HÌNH PHẠT: LÚC ẤY, MẸ CÔ ẤY NGHĨ ĐÓ LÀ ĐIỀU TỐT NHẤT CHO VIỆC GIÁO DỤC CỦA CON GÁI

Trong văn bản thông báo, HYBE cho biết: Kim Garam bị kỷ luật vì đã đứng lên bảo vệ bạn học. Cô đã chịu mức phạt cấp độ 5 – một mức phạt cao.

Nhiều người đặt câu hỏi: Nếu Kim Garam bị xử lý mức phạt cấp độ 5 một cách sai lầm thì sao cô ấy không gửi kiến nghị phản đối?

Về điều này, HYBE giải thích: Cô ấy nhận hình phạt cấp độ 5 dù không có hành vi b/ạ/o l/ự/c thể chất. Vì Ủy ban BLHĐ không phải là tòa án nên ủy ban này được tiến hành theo những cách khác nhau đối với từng trường hợp, trường học, khu vực và người phụ trách. Vào thời điểm đó, mẹ của Kim Garam tin rằng nhà trường sẽ đưa ra phương hướng tốt nhất và hữu ích nhất cho con gái bà, vì vậy không có ý kiến ​​phản đối hình thức kỷ luật đã được đưa ra. Mẹ của Garam rất tiếc vì đã không khiếu nại về hình thức kỷ luật nào, lúc đó bà ấy nghĩ đó là điều tốt nhất cho việc giáo dục của con gái mình”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.