HƯỚNG DẪN ĐI HỌC MUỘN ĐÚNG CÁCH

Năm ấy là năm 1939. Khi thầy giáo Neyman viết hai bài toán lên bảng thì cậu học trò Dantzig mới ba chân bốn cẳng chạy đến trường.

Cậu nhanh chóng chép hai đề toán trên bảng, tưởng đó là bài tập về nhà và ngồi giải chúng. Dantzig sau đó cũng thừa nhận rằng “Wtf bài tập về nhà gì mà khó vãi nồi thế nhỉ”. Tuy nhiên vài ngày sau, cậu học trò cũng giải xong hoàn chỉnh, đem nộp lại cho thầy giáo và xin lỗi rằng đã nộp bài về nhà muộn.

6 tuần sau, thầy Neyman báo với Dantzig rằng 2 “bài tập về nhà” mà cậu giải là hai bài toán nổi tiếng trên thế giới về độ khó và chưa ai giải được.

Thầy Neyman sau đó đã giới thiệu lời giải của George Dantzig trên tạp chí toán học.

Khi Dantzig lo lắng về đề tài luận án, thầy giáo chỉ nhún vai bảo cậu hãy bọc hai bài toán đó vào một cuốn sổ và thầy sẽ chấp nhận nó.

Hai bài toán mà Dantzig giải là hai bài toán mở về các vấn đề trong lý thuyết thống kê.

Nguồn: Kienkhongngu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *