Hôm qua (8/9), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thay mặt Chính Phủ ký Nghị định số 60/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đáng chú ý, Điều 3, quy định cơ cấu tổ chức của Đài có sự sửa đổi. Theo đó, giải thể Ban Thanh thiếu niên, và tái cơ cấu lại thành lập Trung tâm THVN khu vực Tây Nam Bộ, điều này đồng nghĩa với việc kênh VTV6 có thể sẽ được chuyển sang nội dung của Tây Nam Bộ.

Ngoài ra, nhiều phòng ban, trung tâm của VTV cũng được đổi tên và tái thành lập. Theo đó, đổi tên Ban Biên tập truyền hình cáp (VTVpcd) thành Ban Biên tập truyền hình đa phương tiện, Ban Sản xuất các chương trình Thể thao thành Ban Thể thao, Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự thành Trung tâm Phim tài liệu, Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình thành Trung tâm Kỹ thuật truyền hình, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) thành Trung tâm Phim truyền hình. Đặc biệt, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9) được đổi tên thành Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành lập Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.

Nguồn: Chính phủ

Leave a Reply

Your email address will not be published.