Hỏi: Người Trung Quốc nghĩ gì về thuyết âm mưu cho là Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc năm 2020? (câu hỏi từ năm 2015)

Trả lời: Can Zhang, cử nhân nghiên cứu văn hóa Trung Quốc

Bạn đã đọc sách giáo khoa lịch sử Việt Nam chưa?

Nó đi từ “chống nhà Tần” đến “chống nhà Hán” đến “chống nhà Tấn” đến… Bạn hiểu ý tôi rồi đấy.

Đó sẽ là vùng đất cuối cùng trên trái đất sáp nhập vào Trung Quốc. Tôi dám cá là Mỹ nếu có thể thì sẽ nhập vào Trung Quốc trước cả Việt Nam.

Một số comment:

Ryan Martin: Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Các anh hùng dân tộc Việt Nam từ xưa như là Hai Bà Trưng đã làm gì? Nổi dậy chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Từ thời xa xưa, từ hàng ngàn năm trước cho đến gần đây nhất là vào năm 1978, người Việt Nam đã luôn chiến đấu để thoát khỏi sự thống trị của các triều đại láng giềng phương Bắc. Họ chỉ tạm ngưng chiến tranh với đế quốc Trung Hoa để chống đế quốc Nhật, Pháp, Mỹ. Nhưng họ chắc chắn không quên lịch sử của mình.

Robin Matthews: Well, trong những tình tiết bí mật mới nhất được tiết lộ, tôi có thể cho mọi người biết rằng Nhật Bản sẽ nhập vào Trung Quốc vào năm 2022, Real Madrid sẽ hợp nhất với Barcelona và Israel sẽ trở thành một quốc gia thống nhất hạnh phúc cùng với Palestine vào năm 2024.

Lam Yau-king (林友敬): Họ là một dân tộc dũng cảm, mạnh mẽ. Họ xứng đáng có được nền độc lập của riêng mình. Chúng tôi nhiều lần x.âm lư.ợc họ nhưng họ luôn kháng cự quyết liệt. Họ xứng đáng giành được sự tôn trọng của chúng tôi.

(Cre: Đỗ Tiến/ Gr QRVN)

Leave a Reply

Your email address will not be published.