Học nhanh nhất là từ trải nghiệm của người khác

Không phải tự nhiên mà những người năng chia sẻ lại thu hút được sự quan tâm của nhiều người đến vậy. Họ nói về câu chuyện, trải nghiệm, những cái họ học được, những vấn đề họ mắc phải,… và ti tỉ thứ trong cuộc sống giúp bạn có thêm kinh nghiệm, con mắt tổng quan và tránh va vấp không đáng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn chia sẻ, và cũng có nhiều người không muốn nghe câu chuyện của người khác. Chẳng hạn là chuyện ông bà kể lại (vì cho rằng nó lạc hậu) hay đôi lời tâm sự của bọn trẻ đi học (vì nó lạc nhắt).

Cũng đúng, cũng sai, nhưng cũng chẳng có tiêu chuẩn đúng sai. Chỉ là hợp với ai, tiếp nhận được gì, học được gì. Mà không thiệt, nghe được nhiều vẫn là tốt hơn.

Vậy nên, đừng dành quá nhiều thời gian lướt mạng xã hội, đồng ý là giải trí, là nắm bắt tình hình nhanh. Nhưng có thời gian hãy ra ngoài, gặp gỡ nhiều người. Vừa cải thiện kỹ năng mềm, thêm được mối quan hệ, vừa có bài học mà ngồi nhà lướt mạng giải trí cả tháng cũng không có nổi.

Một vấn đề đặt ra là làm sao để họ bắt chuyện được với con người, để khiến họ nói ra những điều mình muốn nghe, làm sao để họ mở lòng …?

dhn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *