Hình ảnh về sự phản đối cuộc Can thiệp của Liên Xô vào Tiệp Khắc năm 1968

Hình ảnh về sự phản đối cuộc Can thiệp của Liên Xô vào Tiệp Khắc năm 1968. (Đảm bảo không sợ nhét chữ. Mình không cap thì cũng có cụ Ngao 5 bên Otofun cap hộ)

Sự kiện Liên Xô và 4 nước khối Warsaw đưa quân vào Tiệp Khắc năm 1968 đã dẫn đến sự phản đối lớn trên thế giới, thậm chí ngay chính trong nội bộ khối. Các hành động tiêu biểu nhất ở đây có thể kể đến như việc: Albania rút khỏi khối Warsaw ngay trong năm 1968, Romania không tham gia cuộc can thiệp, sinh viên Tiệp Khắc, thầy giáo Ba Lan tự thiêu, cuộc ”Bạo động khúc côn cầu”,…và nhiều cuộc biểu tình diễn ra trên thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh về sự phản kháng của người dân Tiệp Khắc và thế giới với sự kiện 1968 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *